Støt os!

Alle bidrag modtages med kyshånd. Vi arbejder alle frivilligt for den gode sag:

SLÆGTSFORSKNING! Bankkonto 2024 6284614192.

Besøg os på Facebook

fav

 

 DIS-Odense

 

eller besøg Facebookgruppen 
Slægts- og lokalhistorie på Fyn

Hvad får du for 100 kr.?

Adgang til 60-80 arrangementer om året.
Nyhedsbrev med jævne mellemrum.

Hyggeligt samvær med andre slægtsforskere.

Mulighed for at låne foreningens scanner til billeder og negativer.

Gotisk læsekreds 2017 2. halvår

Vi vil i denne sæson sætte fokus på skomagersvende ;-)

Først kigger vi på skomager Jacob Mørk og hans kone Mariane Basse i Bogense i perioden 1815-1822. 

1a

Jacob Mørk forlod i 1815 sin kone og deres to børn. Kort efter fødte Mariane Basse en søn, men han døde  9 uger senere, og hun blev  mistænkt for at have ombragt barnet. Vi følger retsvæsenets behandling af den sag.

1b

I 1818 vendte Jacob Mørk hjem til Bogense for at konstatere, at hans kone var højgravid. Vi skal kigge på materiale fra den sag, Mørk anlagde ved retten  for at opnå skilsmisse på grund af begået hor.

1c

Endelig ser vi på, hvordan det gik, da deres 12-årige søn i 1822 blev anklaget og dømt for tyveri. Der er tekster fra justitsprotokol og politiprotokol, og der er attester, kirkebøger, breve mellem forskellige myndigheder og breve fra Mariane Basse m.m. Man ser derfor rigtig mange forskellige håndskrifte.

Gennem teksterne får man indblik i sagernes forløb, og de viser rollefordelingen mellem byfogeden i Bogense, stiftammanden på Fyn  og kancelliet i København. Vi ser en anklagers og en forsvarers forskellige syn på straf af en 12-årig dreng

2

Vi skal også kigge på en anden skomagersvend, Lars Bagger Frølund, der bliver født i Ringkøbing i 1782 og dør som slave ved Københavns Fæstning i 1848. I mellemtiden har han været ret mange gange i tugthuset i Viborg. Der findes en lang række domsudskrifter, som forhåbentlig skal hjælpe os med at finde ud af, hvad han har bedrevet af vederstyggeligheder, for at det gik så galt.

Både sagerne fra Bogense, Viborg og Højesteret, vil byde på en lang række forskellige håndskrifter, men også en række sammenhængende tekster, hvor I får den fulde tekst at arbejde med.

 

TID OG STED

Læsekredsen foregår i Bolbro i vores sædvanlige lokale cirka hver anden mandag kl. 12.30-15.00. Se datoerne i kalenderen på forsiden af hjemmesiden.

 

TILMELDING

Læsekredsen er kun for medlemmer af DIS-Odense.

Tilmeld dig til gotisk læsekreds for øvede her. Du skal helst komme hver gang, da vi arbejder to og to med teksterne. Hvis du ikke kan komme en enkelt gang eller to, vil det være 'god stil' at give din 'makker' besked.