FamilySearch

FamilySearch.org

v/Frederik Køster

 

Mettes referat af Frederiks oplæg i DIS-Odense workshop 18.09.2018.

Familysearch (FS) er gratis. Fuld adgang for alle. Er drevet af mormonkirken.

 

Opret et log ind, hvis du ikke allerede har gjort det. Vælg ’Free Account’ (gratis konto) øverst th. på hjemmesiden. Hvis du har gjort det tidligere og har glemt dit password vælger du Sign In (log ind) og følger vejledningen for glemt adgangskode eller brugernavn.

 

 

Forsiden: Kan lave sin egen to-do-list (huskeseddel, ligesom små gule sedler)

 

MENUPUNKTER ØVERST

Family Tree

Alt deles på et kæmpestort træ. Der er selvfølgelig mange fejl, da det er alle mulige og umulige mennesker, der uploader deres slægtstræ. Så KONTROLLÈR ALT du finder i kirkebøger osv. Men det er en kæmpe ressource du kan trække på og måske finde andre slægtninge, som har lavet mere end dig. Du kan uploade dit slægtstræ til glæde for andre. Det anbefales, at du gør det.

 

Nogle brugere registrerer sine fund direkte på FS, altså bruger FS som slægtsforskningsprogram. Andre har deres slægtsforskning på egen pc og uploader en kopi dér. Det er kun de afdøde, der vises på FS. Mette gennemgår dette på Slægtsroderi mandag den 01.10.2018.

 

Små blå ikoner giver dig et hint (record hint) for personen. Dvs. giver dig link til at finde mere om personen.

 

Frederik kalder FS for Facebook for de døde 😊.

 

Andre kan rette i dit træ, du får besked om ændringer.

 

Latest changes (seneste ændringer). Gå ind i Reference og slet forkerte ting og skriv eventuelt til den, der har skrevet det forkerte.

 

Målet er, at hver person kun fremgår én gang i det kæmpestore familietræ.

 

Record hints: Review og attach records – kig på optegnelsen tv. og sammenlign med dine egne data til højre. Compare = sammenlign. Slut med Attach (tilføj) for at tilføje kilden til personen.


Tilbage på personen, her vises Sources (kilder) med billede ind til kirkebogen/folketællingen mm.


Nyt: Timeline (tidslinje). Viser begivenheder i personens liv.

 

 

Collaborate: Her kan tilføjes noter/diskussioner, hvis flere er uenige om personen eller der er noget tvivl om en fødsel osv..


Memories (minder): Billeder af personen, vielsesattester, historier. Mette har fundet mange skønne billeder af fjerne slægtninge på den måde.


Audio: Kan uploade lydfiler, f.eks. interview med en afdød bedstemor.


Watch funktion (hold øje): Her kan du markere, at du gerne vil opdateres, hvis nogen tilføjer noget om denne person.


View my relationship (vis min forbindelse): Viser hvordan du er i familie med den valgte person.

Dataproblemer: F.eks. en, der får børn som 7-årig. Mulig dublet. Review merge (kig og flet) din egen vises tv. og forslag th.). Replace = erstat. Continue merge (fortsæt sammenfletning)

Search

Search records: Søg på alle de mange indtastninger, der er foretaget. Vælg Europa på kortet, vælg Denmark. Nu er du på den danske side.


I højre side er en liste over indtastede danske kilder. Der er millioner af folketællingsindtastninger og kirkebogsindtastninger, borgerlige vielser og meget, meget mere.


Se Wiki for Denmark (og andre lande) – her kan man læse mere om, hvordan man slægtsforsker i de enkelte lande. Du kan bede Google om at oversætte siden til Google-dansk, hvis det er for svært at læse det på engelsk.


Search catalog: Katalog over dokumenter, der kan bestilles hjem i kopi fra FS, Utah, USA.


Search genealogies: Her kan man oploade en gren af sin slægt, hvis der er en interessant person, man gerne vil vise slægten til.


Search Family Trees: Her søger du i familietræer.


Tip: FS bruger Batchnumre. Hammerum herreds hjemmeside har en oversigt over hvert sogns batchnummer, derved søger den kun på den rigtige kirkebog.


Hver person har et ID-nummer. Med dette kan man søge på relationer mellem slægtninge.

Memories

Billeder mm. Her finder du alle de billeder af personer, gårde osv., som er uploadet.

Indexing

Indexing = indtastning. Mormonerne kalder det indeksering, men på dansk vil vi kalde det indtastningsprojekter. Her kan man melde sig som indtaster af danske kilder. Lige nu er det kun lægdsruller, man kan indtaste. Men deres indtastningsprojekter er ret brugervenlige og lette at gå til. Det foregår online. Og alt bliver indtastet to gange af forskellige personer og derefter sammenlignet. Det giver en høj kvalitet!

Mette F

DIS-Odense

18.09.2018

 

--- 

 

Upload din egen slægtsforskning til det store slægtstræ Family Tree (FT) hos FamilySearch.org

Du kan hjælpe andre videre ved at uploade en kopi af din slægtsforskning. Du kan samtidig få glæde af de fund, som andre har gjort, og som findes i Family Tree på FamilySearch.org.

 

Der må gerne være levende personer i den fil, du vil uploade, men de levende kan ikke flettes ind i FT og de kan ikke findes af andre end dig selv via Search (Søg).

Upload en gedcom fil

 1. Log ind på FamilySearch.org
 2. Klik på Search
 3. Klik på Genealogies
 4. Rul ned forbi Search til sætningen "Contribute your research to the FamilySearch.org community," (Bidrag med din slægtsforskning til FamilySearch.org fællesskabet)
 5. Klik på Submit Tree (Tilføj træ).
 6. Klik på Add GEDCOM (Tilføj gedcom-fil).
 7. Klik på Choose File (Vælg fil). En fil kan være op til 100 MB stor. FT anbefaler små filer.
 8. Giv dit træ et navn i feltet Tree name.
 9. I feltet Description (beskrivelse) kan du skrive lidt om dit træ, f.eks. kan du skrive om dine kilder og dit arbejde med træet.
 10. Klik på Upload. Dit træ tilføjes nu til FamilySearch med det navn, du har valgt til dit træ. Vent mens der står “Uploading...” til din upload er færdig.
 11. Dit træ står nu på listen ”My uploaded files” (Mine uploadede filer) med status Uploaded.

  Hele dit træ er nu uploadet, men er IKKE en del af Family Tree endnu.

Idéen er jo, at personer ikke skal fremgå mere end en gang. Du skal derfor nu i gang med at gennemgå og sammenligne hver enkelt person fra dit træ med personerne i Family Tree. På den måde bliver kun tilføjet de personer, som IKKE findes i Family Tree i forvejen. Det svarer til, at du heller ikke gider at have dubletter i din egen slægtsdatabase.

Begrænsninger

Du kan ikke uploade noter, kilder og multimedielinks til Family Tree. Og levende personer vil ikke blive vist.

Sammenlign dine personer med Family Tree

Denne proces kan give dig selv mange nye fund, så sæt god tid af 😊.

Klik på Compare (Sammenlign). ”Comparing….” (Sammenlign…) vises nu i feltet Status indtil sammenligningen er færdig.

Familysearch sender dig en mail, når processen er færdig.

”Ready” (Færdig) vises, når processen er færdig.

Se resultaterne

Klik på View (Se) for at se et overblik i 4 kategorier. Hver kategori er et filter, du kan bruge til at se personer i din fil.

 • Potential Matches(Potentielle match) Antallet af personer, som allerede findes i FT. Disse er tæt på, men ikke helt identiske. Du skal sammenligne disse og beslutte, om der er match eller der er tale om nye personer.
 • Add to Family Tree (Tilføj til Family Tree) Dette antal personer findes IKKE i FT. Du kan kigge hver enkelt igennem og beslutte, om de skal tilføjes FT. Og det er jo ligesom meningen…
 • Already in Family Tree(Allerede i Family Tree) Antal personer, som allerede findes i FT. Din person kan have detaljer om personen, som ikke findes i FT. Du kan beslutte, hvilke detaljer, der skal tilføjes til FT.
 • Invalid and Living (Fejl eller levende) Antallet af personer i din fil, som har en fejl eller er levende. Disse personer kan IKKE tilføjes til Family Tree. Brug oversigten til at rette eventuelle fejl i din egen fil.


Klik på Review Results (Se resultater) for at se detaljerede resultater og begynd at overføre information om dine personer til Family Tree.

Se hvert enkelt match (vist med en trekantet ikon) og al information for at bekræfte et match.

Hvis listen ikke vises, vælg da Potentiel matches (Potentielle match).

Personen fra din fil vises til venstre og personen fra Family Tree til højre. Sammenlign og beslut om personen til venstre og højre er et match.

Hvis personerne matcher

 1. Klik på Yes.
 2. Skriv en årsag i feltet Reason (Årsag). Hvis det er samme årsag til alle tilføjelser, kan du i stedet skrive årsagen som en note til dit træs ID. Når du er færdig med filen, kan du gå ind i dit træ og opdatere årsagen dér. 
 3. Hvis dine oplysninger er mere korrekte, kan du vælge Replace (Erstat)
 4. Den blå boks flytter til Family Tree personen, og Save (Gem) og Cancel (Slet) knapper kommer til syne øverst til højre.
 5. Hvis du ændrer mening og beslutter, at Family Tree personen er mere korrekt end din: Klik på Undo (Fortryd).
 6. Kig på hver enkelt oplysning i den blå boks.
 7. System tilføjer denne person til “Already in Family Tree” gruppen. Hvis personen i din gedcom-fil indeholder information, der afviger fra Family Tree, vil oplysningerne blive vist i en blå boks.
 8. Vælg Yes.

  Hvis personen ikke matcher
 1. ​​Klik på Not a Match (Matcher ikke) øverst til højre.
 2. For derefter at tilføje denne person til Family Tree: Klik på Add (Tilføj) øverst til højre eller gå til Next record (Næste person).
 3. Systemet giver den ny person et ID i Family Tree. Systemet har ikke på nuværende tidspunkt en måde at undgåat tilføje personen til Family Tree.  
 4. Optional (Optimalt). Hvis systemet finder mere end et muligt match for en af dine personer: Klik på Other Possible Matches (Andre mulige match) for at se de øvrige match.

a. Klik på det første navn, der fremkommer.
b. Personens oplysninger vises.
c. Angiv om dette er et match eller ej.
d. Gentag dette for hver person på listen over andre mulige match.

 1. Klik på en person på listen for at gennemgå denne person. Der vises 10 personer på listen ad gangen.
 2. Hvis der er mere end 10 personer: Vælg Next (Næste) eller Prev (Forrige) i venstre side for at komme videre eller tilbage i listen.
 3. Du kan til enhver tid stoppe sammenligningen, forlade programmet eller computeren og komme tilbage og fuldføre sammenligningsprocessen senere. Ændringer gemmes løbende.

Mette F
DIS-Odense

30.09.2018