Støt os!

Alle bidrag modtages med kyshånd. Vi arbejder alle frivilligt for den gode sag:

SLÆGTSFORSKNING! Bankkonto: 2024-6284614192 eller MobilePay: 34969

Besøg os på Facebook

fav

 

 DIS-Odense

 

eller besøg Facebookgruppen 
Slægts- og lokalhistorie på Fyn

Hvad får du for 100 kr.?

Adgang til 60-80 arrangementer om året.
Nyhedsbrev med jævne mellemrum.

Hyggeligt samvær med andre slægtsforskere.

Mulighed for at låne foreningens scanner til billeder og negativer.

Tyende - til- og afgangslister og tyendeprotokoller

I gamle dage førte man lister hvori de tjenende ånder blev ført, når de flyttede mellem sognene.

 

Fra ca. 1815-1875 blev det først som tilgangsliste og afgangsliste i sognets kirkebog

Hvis en tjenestekarl eller tjenestepige flytter plads på tværs af sognegrænsen, bør du kunne finde vedkommende på afgangslisten fra det sogn han eller hun forlader, og samtidg på tilgangslisten i det nye sogn.

 

Når du finder kirkebøgerne, kaldes disse A og T for afgangs- og tilgangsliste.

 

I perioden 1875-1924 førte man en tyendeprotokol

Tyendeprotokollen blev ført for hvert sogn på samme måde som beskrevet ovenfor, dog nu i en særskilt protokol for hvert sogn og ikke længere i kirkebogen.

 

Senere er disse bøger samlet hos herredsfogeden, hos hvem den blev arkiveret.

 

Skal du lede efter en tjenestekarl eller tjenestepige i denne periode, skal du søge på

arkivskaber: herredets navn (f.eks. 'sunds')

arkivserie: 'tyende'.

 

Så fremkommer bøgerne fra hvert sogn i herredet. 

 

Er du så heldig, at dine aner er fra Fyn, kommer du direkte ind til de indskannede protokoller, som DIS-Odenses flittige fotohold har affotograferet i 2017.

 

Mette F 02.2018