Patienterstatninger

Hvis du har været indlagt på et hospital og har fået en forkert behandling, så har du krav på at få patienterstatning. Det ved du godt, ikke? Spørgsmålet er så, om du orker at søge patienterstatning efter lang tids sygdom og endnu mere sygdom som fulgte med fejlbehandlingen. Det er ikke altid, at du kan – eller har lyst til at gå i krig, for at få nogle penge ind på kontoen. Det kan også være meget bureaukratisk. Du skal sikkert i kontakt med adskillige instanser og myndigheder, tænker du. Ja, det er sådan set rigtigt nok. Og jeg kan virkeligt godt forstå det, hvis du næsten opgiver at søge om patienterstatning på forhånd. Men du skal altså bare lige vide, at du jo kunne henvende til en advokat, når du egentlig mener, at du har krav på patienterstatning efter en patientskade.

Finde den rette advokat?

Hvor finder du sådan en advokat? Ja, du kender jo Google. Er det ikke noget med, at du åbner din browser og skriver ”Advokat patienterstatning” i søgefeltet. Du vil få en række navne og kontaktoplysninger frem på skærmen. Og ja, du kan da supplere din søgning med navnet på den by du bor i. Så du kan skrive ”advokat patienterstatning Odense” og finde advokater, der har erfaring eller speciale i sager, der handler om patienterstatning – og som har kontor i Odense. Sværere er det ikke. Og det kan du godt overkomme – eller også kan et familiemedlem sikkert hjælpe dig med det.

Sager om patienterstatning

Nu er det sådan, at mange sager om patienterstatning følger et næsten ’automatiseret’ forløb: Advokaten indgiver sagen til en særlig instans, som faktisk kaldes for ’Patienterstatningen’. Det er sådan et specialiseret kontor, hvor advokaterne vil se hver enkelt klagesag igennem og de vil derefter kontakte eksperter (læger, psykiatere, fysioterapeuter og andre behandlere, som er omfattet af Patienterstatningen) for at høre, om det er et rimeligt krav, som din advokat har fremsat. Det er nemlig sådan at en sag om patienterstatning skal vurderes som rimelig. Og det her med rimelig, har noget at gøre med, hvor syg du har været – eller stadig er. Er det helt urimeligt, hvad du har været udsat for – så får du naturligvis erstatning.

Hvad er rimeligt?

Men i nogle sager kan det være lidt bøvlet at vurdere, hvad der er rimeligt eller ikke. Fx er det helt urimeligt, hvis du blev opereret i højre albue, men skulle have haft operationen i venstre. Men det kan være, at du har fået noget medicin, som din krop reagerede uventet på. Det kan synes urimeligt, men er måske ikke urimeligt, fordi du havde ikke oplyst – eller vidste ikke – at den specifikke medicin var farlig for din krop. Her kan der være forskellige grader af rimelighed. Det er i den forbindelse, at din advokat kan bistå dig, så du får den erstatning, som du har krav på.

I nogle tilfælde er det derfor helt klart, at patienterstatning skal tilkendes en patient. I andre tilfælde er det lidt mere kompliceret. Det er derfor at Patienterstatningen samarbejder med eksperter, der har erfaring indenfor de sygdomme, som behandlingen af os omfattede. Både de fysiske såvel som de psykiske sygdomme.