Sjov og gratis teambuilding?

Hvis nu I kæmper med en udfordring, der handler om, at I skal finde sammen – som et team – og få løst en svær opgave, hvad gør I så? I ved, at I ikke kan tage en hel dag fri, som I kan bruge på at lave nogle teambuilding øvelser, så I kan komme lidt tættere på hinanden. I ved også, at I har meget kort tid til at løse opgaven i. Hvad gør I for at få den bedste kommunikation og det bedste samarbejde? På meget kort tid? Findes der i det hele taget smutveje, som kan føre til, at I får lavet gode resultater? Umiddelbart, så lyder det ikke realistisk, at I kan nå at blive et godt team og samtidigt få produceret det bedste resultat.

Realistisk at forbedre

Men det er faktisk ikke urealistisk. Det kan godt være, at I ikke lige kan regne med, at der kommer en ekspert forbi og giver jer gode råd med gratis teambuilding øvelser. Men der findes faktisk en masse små øvelser – som er ganske gratis – og som også kan danne grundlag for sjov teambuilding.

Og det vil sikkert være værdifuldt for jer lige at kigge lidt nærmere på de små øvelser. Det er øvelser, der sigter på, at I lærer hinanden at kende bedre – så at sige. Det er ikke svære teambuilding øvelser, der kræver udstyr, særlige kundskaber eller en god fysik. Næ, det er små gratis teambuilding øvelser, der udfordrer jer som et team: Der vil blive brug for jeres paratviden (ofte helt irrelevant paratviden, som en af jer bare har), der vil blive brug for logik – som måske en anden kollega har. Der vil være brug for humor, og der vil i nogle tilfælde være brug for fysisk styrke – men ikke fra alle på jeres hold.

Forståelse på holdet

Disse øvelser kan hjælpe jer til at udvikle en bedre og større forståelse for jeres stærke og svage sider. Og det er jo dér, at de gode teams slår igennem: Alle på teamet ved, hvor de stærke og svage sider ligger – og de kan aktivere de stærke i de rigtige situationer. Teamet kan også neddæmpe de svage sider, hvis de bliver for dominerende – og destruerende i et samarbejde. De svage sider er jo ofte kilden til, at der kan opstå konflikter. Et godt team kan se en konflikt under opsejling – og teamet kan stoppe den i tide – uden at nogen på holdet føler sig knust eller irettesat.

Teambuilding ER sjovt

Så: Tag et hurtigt kig på de øvelser, der findes derude. Det er også sjov teambuilding. Og det kan være meget værdifuldt for jer at lave en eller to øvelser om ugen. Bare lige sådan i et kvarters tid – eller en halv time. Måske lige inden I går fra til weekend. Måske midt på ugen. Det er jer, der skal finde ud af, hvornår I kan få tid og ro til at lave øvelserne. Og når I så har bevist, at I er blevet et godt team – ja, så kan I forlange at få fri en dag, så I kan tage på et event sammen – og få tømret teamet endnu bedre sammen.