CO2 neutrale byggepladser?

Så trådte den nye lov om CO2 udslip i byggeriet i kraft. Her fra 2023’s begyndelse må nye byggerier, der er større end 1.000 etagemeter, ikke udlede mere end 12 kg CO2 per m2 – set over en periode på 50 år. Dette er faktisk ikke et stort problem. Mange nye bygninger bliver allerede bygget, så deres energiforbrug ligger på et meget lavt niveau. Det, som er det virkelige problem, er faktisk materialerne, som bygningerne og selve byggeprocessen! Og når det kommer til byggeprocessen, så er det altså svært at beregne, hvor meget CO2 udslip, der produceres. Det, skal du være opmærksom på, hvis du er bygherre eller har et større byggeri i entreprise.

Miljøbevidst byggepladsgrej

Du sikrer selvfølgelig at materialerne, du bruger, er fremstillet af genbrug. Et eksempel kan være ruderne i vinduerne, der skal i bygningen. Glas kan nemt genbruges. Men hvordan kan du forhindre CO2 udslip i byggeprocessen? Der skal jo bruges nogle motorer til at blande mørtel. Der skal bruges energi, så dit industrihejs kan hejse mandskab og materialer op og ned. Ja, det, du kan gøre, er fx at leje en materialeplatform fra et firma, der sørger for, at byggepladselevatoren er fremstillet under ansvarlige processer. Der findes faktisk firmaer, der også har aftaler om, at der bliver plantet træer et eller andet sted i Europa, hver gang de køber et nyt hejs.

Hvordan hænger det sammen? Lad mig forklare dig det: Når firmaet køber et hejs fra producenten, så bliver der sendt besked om, at der skal plantes et bestemt antal træer. (Antallet afhænger af hejstypen.) Generelt har et industrihejs en gennemsnitlig levetid på 15 år. Et træ lever i mindst 30 år. Dermed kompenserer træerne for det specifikke hejs’ CO2 udslip i op til 30 år.  Måske i flere år end 30. Der findes sikkert også mange andre firmaer, som sørger for at kompensere for deres CO2 udslip. Så tjek med dine leverandører – af materialer, hjælpemidler og maskiner.

Elevatorer til byggepladserne

I har lige vundet en kontrakt med kommunen om at skulle opføre en et nyt og ret stort boligkompleks nede ved kysten. Det er fedt, at der er ved at komme godt gang i byggebranchen igen. Naturligvis er I glade for den nye kontrakt. Byggeriet skal begynde til februar. Din opgave er at styre byggeriets økonomi. Det er en udfordrende opgave – ikke mindst fordi du også skal lave det der CO2 regnskab, hvor I viser hvor meget (eller hvor lidt) CO2 udslip komplekset vil producere over de næste mange år.

Du har derfor været i kontakt med leverandører af materialerne, der skal bruges, for at finde ud af om de er fremstillet af genbrugsmaterialer. Det er ikke altid, at du kan få et klart svar. Og generelt er det et problem for hele byggebranchen. Du har talt med en kollega, der arbejder for et firma, der udlejer hejs.

I kom til at tale om det, da du kontaktede ham for at få et tilbud på, hvad det vil koste jer at leje personhejs – byggepladselevator hos dem. Han fortalte dig, at hans firma har sådan en ordning med en international organisation, der planter træer: Hver gang hans firma køber eller lejer fx et nyt materialehejs, bliver der sendt besked om, at der skal plantes nogle træer.

Fordi træerne har en meget længere levetid end hejsene, så sker der det, at den mængde CO2, som træerne optager, vil være meget mere end mængden af CO2, som der blev produceret, da hejset blev fremstillet. En simpel, men effektiv løsning, som gør godt for klimaet. Og som også bevirker, at du har bedre samvittighed, når du bruger hans firmas hejsløsninger.

Dertil kommer jo så også, at den CO2-udgift du får (på grund af energiforbruget), når hejset bruges, også vil kunne dækkes ind via træernes optagelse af CO2.