Datacentre og internet

I har lige været igennem endnu en shitstorm. Alle har været på de sociale medier for at beklage sig over jeres uduelighed. Jeres servere har været nede. Og ja, det har været meget uheldigt for kunderne. Der har været mange – og velfunderede – klager over jeres service. Det kan I kun indrømme – og beklage. Men I har dog gjort alt, hvad I kunne for at undgå det. At I så også har været meget uheldige, er sådan set ikke jeres fejl. Det var jo ikke jeres skyld, at serverne ligesom bare brød sammen på grund af den hede, der kom i sommers. Og så var der jo den der uduelige pedel – eller bygningsadministrator, som det hedder – der ikke kunne finde ud af at skrue ned for varmen nede i kælderen, hvor serverne står. Datacenteret brød simpelthen sammen. Der opstod ildebrand. Og nu, hvor I så lige er kommet ud på den gode side af shitstormen, så skal I naturligvis gøre noget, så det ikke kan ske igen.

Anlæg til brandslukning

Det skal bare ikke ske igen, at der går brand i datacenteret. Og ejeren af bygningen, som I lejer jer ind i, skal altså forstå, at det er vigtigt, at der er god brandsikring i bygningen. Ellers vil I finde et andet og sikrere sted. Det vil naturligvis koste dyrt – for jer. Men det kan blive konsekvensen. Derfor er argumentet overfor ejeren, at I skal samarbejde om det. I vil betale for et godt anlæg, der kan sikre rettidig brandsikring af datacenteret. I forlanger derimod, at der ikke kommer en huslejestigning i løbet af de kommende mange år. I bidrager jo i virkeligheden til, at udlejerens bygning stiger i værdi, fordi I indsætter et sikkert system, der sigter på tidlig slukning af en eventuel brand.

Det skal være Inergenbaseret

Du har derfor brugt en del af din arbejdstid på at lede efter systemer, der henvender sig til datacentre og som har effektiv brandslukning. Du har fundet et system, der er baseret på Inergen. Det var i virkeligheden ikke så svært at finde det bedste system. Du søgte bare på Google. ”Datacenter brandslukning”! Det var alt, hvad du behøvede at skrive i søgefeltet. Så fik du forskellige løsningsforslag. Og dem studerede du naturligvis grundigt. Du kunne godt se, at der egentlig ikke var så store prisforskelle imellem de forskellige løsninger. Du vægtede derfor miljøet, da du skulle vælge hvilke systemer, du skulle foreslå overfor datacenterets ledelse.

Miljøet tæller også

Du ved jo, at det der med miljøet ligger dem på sinde. At der så også var generel opbakning for, at du nu skal videre med at få tilbud på brandslukningssystemer, der anvender Inergen, er du kun glad for. Inergen er jo et miljørigtigt produkt. Fuldkomment CO2-neutralt, fordi det er lavet af luftarter, som alligevel findes i atmosfæren. Det vil derfor være et godt element i jeres branding, hvis I kan fortælle jeres kunder, at I rent faktisk gør noget aktivt for miljøet og klimaet. Det handler derfor nu om, at du skal finde det mest effektive system, så jeres ’nedetid’ bliver mindst mulig, hvis I endnu engang er rigtigt uheldige.